Za naším odhodláním vytvořit tento web stály dvě dlouhodobé motivace. Tou první byla chuť vylepšit zázemí pro erotické gay povídky, kterých se na českém internetu objevuje překvapivě velké množství, avšak neexistoval žádný speciální server, jenž by se orientoval přímo na jejich zveřejňování a shromažďování. Weby, kde se autorské texty vydávaly, postupně přestaly splňovat nároky jak čtenářů (například podrobné vyhledávání a filtrování, členění do kategorií, ...), tak i samotných autorů (povídky od více autorů, seskupování volných tématických řad nebo gramaticko-redakční podpora). Po nemalém úsilí, nutno přiznat, a zápasení s publikačními systémy a php programováním dnes náš web přináší velkou většinu toho, co jsme doposavad stačili zaznamenat jako nevyhovující (více v sekci Funkce a možnosti). Práce a zájem o rozvoj serveru nekončí a počítáme s tímto webem jako s dlouhotrvajícím projektem.

Zároveň jsme si ale také uvědomili, že pouhé nástroje a funkcionality webu nestačí. Chceme-li připravit pro čtenáře i autory kvalitní archiv a, chcete-li, internetový magazín erotických povídek, je třeba se starat nejen o programování, ale také o rostoucí obsah stránek. Proto jsme se rozhodli pro redakční systém. Každá povídka musí před svým zveřejněním projít rychlým procesem kontroly ze strany několika (a věříme, že rostoucího počtu) editorů, kteří posoudí dějovou a stylistickou složku textu, opraví drobné gramatické chyby a esteticky naformátovanou povídku zveřejní, nebo odešlou zpět autorovi s radami na její vylepšení (více v sekci Publikace povídky a Tipy pro psaní). Přestože tento přístup vyžaduje z naší strany určitou větší pozornost, věříme, že vysoká literární a kreativní úroveň za to bude stát.

Ale nezůstali jsme jen u tohoto! Všimli jsme si, že mnoho autorů povídek je poměrně tvůrčích a hledajích nové a neotřelé způsoby sebevyjádření, stejně jako intenzivnější prožitek. ;-) Vytvořili jsme pro vás tedy imaginární svět, poměrně věrně kopírující ten náš - Ostrov, v němž mohou autoři popisovat své příběhy z pohledu jedné své postavy, s níž budou postupně procházet mnoha zkušenostmi a zážitky. Mohou se vydat jakýmkoli směrem a svou postavu - kluka, případně muže, dostat kamkoli se jim zlíbí. Můžete tedy být kýmkoli! Ale tím to nekončí! Možnost spolupráce a společné tvorby s ostatními hráči, dává projektu v Čechách zcela nový druh virtuální erotické reality. Představte si, že můžete podniknout cokoli, o čem jste kdy snili, a zároveň netušit, jak zareaguje váš protějšek. Čekají vás nesmělé kroky na prvním rande na jižní písečné pláži, stejně jako, budete-li chtít, tvrdé akce daleko v neobydlených končinách, nebo nejrostodivnější praktiky za zdmi prastarého kláštera. A to vše se skutečnými kluky, vašimi spoluautory - nic už není jen ve vašich rukou.

Ostrov není jen literární erotický projekt, je to mezistupeň mezi obyčejným psaním a vážnou realitou. Jen krůček, ten bezpečný krůček od skutečnosti tam venku. Pojďme to zkusit! (Více najdete v sekci Ostrov: jak hrát.)