Každá komunita lidí potřebuje svá pravidla pro fungování, máme je tedy i my. Pravděpodobně v nich neobjevíte nic nezvyklého, budete-li se chovat k sobě navzájem slušně, nepotřebujete je ani číst. :-) Pravidla jsou závazná jak pro čtenáře, tak autory a jejich porušování budeme s dotyčným řešit. Podmínky zase vyjasňují nutná právní ustanovení a definují, na co má autor a redakce webu právo.

Obecná pravidla pro uživatele

Registrovaný uživatel i anonymní návštěvník webu se zavazuje chovat se morálně, slušně a neomezovat svým chováním ostatní uživatele, čímž se myslí mimo jiné:

 1. neporušovat svým chováním zákony platné v právním řádu České republiky,
 2. nenarušovat hladký chod serveru, nenapadat či nepřetěžovat jej,
 3. v diskuzích se nevyjadřovat vulgárně a urážlivě vůči ostatním,
 4. respektovat autorská práva pisatele a nevyužívat jakýmkoli způsobem žádné části publikovaných textů či webu (například kopírování povídek na jiné stránky).

Pravidla pro publikaci textů

 1. Autor textu určeného k publikaci čestně prohlašuje, že se jedná o jeho originální literární dílo, na které má svá autorská práva.
 2. Text nesmí obsahovat žádné obrázky nebo grafické prvky, na které nemá dotyčný autorská práva či doložitelné svolení k jejich publikaci za podmínek popsaných na této stránce.
 3. Autor si přečetl podmínky publikace (oddíl níže) a odesláním textu s nimi v plné míře souhlasí.
 4. Na text k publikaci je nahlíženo jako na umělecké dílo, proto se v rámci literární fikce v příběhu mohou objevovat prvky nebo činy, které porušují zákony ČR (například postavy porušující zákon, případné násilí nebo jiné trestné činy), nicméně nesmí za žádných okolností nabádat k takovému počínání čtenáře textu.
 5. Text nesmí obsahovat motivy popisující erotické nebo sexuální aktivity s osobami mladšími 18 let.
 6. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv text, a to i bez udání důvodu.

Právní ustanovení a podmínky

 1. Server "Ostrovní povídky" je web literárně zpracovávající explicitní gay sexuální tématiku a je přístupný pouze lidem starším 18 let.
 2. Publikované texty jsou redakcí i návštěvníky považovány za absolutní fikci, přestože se v daném textu může objevit tvrzení toto vyvracející.
 3. Redakce a administrátoři webu se osobně distancují od erotických a sexuálních preferencí popisovaných v publikovaných textech. Jakékoli formy násilí nebo porušování zákonné mravnosti v textech jsou chápány jako umělecké vyjádření a nemají žádnou spojitost se světonázorem redakce.
 4. Publikací textu jeho autor poskytuje redakci serveru platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, gramaticko-stylistickému přizpůsobení jeho díla; dále s citací autorova jména/nicku k jeho reprodukování, veřejné publikaci na tomto webu a k jakékoli jeho úpravě, publikování a distribuci i mimo tento web. Licence přetrvává i poté, po autor přestane služby serveru využívat. Autorská práva pisatele zůstávají tímto procesem zcela nedotčena.
 5. Všechny texty zobrazené na tomto webu jsou chráněny autorským zákonem. Vyjma autora a redakce serveru není nikomu dovoleno s texty jakýmkoli způsobem nakládat, zejména pořizovat jejich kopie a veřejně je vystavovat, získávat z nich jakkoli osobní profit či je modifikovat a desinterpretovat.
 6. Redakce si zachovává právo smazat jakýkoli příspěvek a obsah ze stránek serveru (především diskusní příspěvky) a to zejména z důvodu porušení pravidel a dobrých mravů.
 7. Redakce má právo vymazat účet a zamezit dalšímu přístupu takovému uživateli, který dlouhodobě a po opakovaných výzvách významně porušuje pravidla serveru a dobré mravy.