V několika následujících odstavcích popíšeme standardní proces publikace povídky. Systém zveřejňování je na tomto serveru redakční, což znamená, že povídku před samotným vystavením na stránkách projde editor a zkontroluje její gramatickou a stylistickou úroveň. Povídky se ve většině případů v archivu dočkáte, v závislosti na postoji editora a množství zaslaných povídek, během dnů až dvou týdnů. Více ale níže.

1. Krok: příprava a odeslání textu

Neřešíme-li obsahovou složku (pár tipů k ní najdete zde), měl by autor nového textu (honosně řečeno "manuskriptu") dbát na jeho gramatickou správnost a vhodné formátování. Pokud si v gramatice nejsi úplně jistý, doporučujeme prohnat povídku aplikacemi typu MS Word nebo OpenOffice Writter, které nabízí rychlou a automatickou kontrolu pravopisu. Tyto aplikace dnes odhalí většinu překlepových chyb a není důvod je nepoužít. Texty, které z Wordu na editora vyskočí děsivě červeně podtrhané, jednoduše zkouší jeho trpělivost 😉

Formátování je důležité, protože nesprávné přidělává editorovi mnoho práce. Silně doporučujeme postupovat podle těchto zásad:

 • rukopis psát v aplikaci na PC, nikoli přímo do editačního okna webu - při automatickém odhlášení nebo výpadku tak nepřijdeš o data
 • text v aplikaci neformátovat (tučné, kurzíva, centrování apod.), to učiň až ve webovém formuláři; je-li zdrojový text přeci jen formátovaný, je možné formátování ve formuláři odstranit tlačítkem se symbolem gumy (alternativně před samotným vložením do editačního okna formuláře na webu text vlož nejprve do poznámkového bloku a až z něho opětovným nakopírováním na web) - vymaže se tak informace o fontu a v editačním okně se vloží jako standardní font (z Wordu jinak hrozí vložení Times New Roman nebo Calibri)
 • nadpis povídky vlož do příslušné kolonky, nikoli do hlavního textu, stejně jako vyber příslušné autory povídky (nejčastěji jenom sám sebe)
 • text formátuj v editačním okně dle libosti, ale s mírou - nejlépe vypadá používání kurzívy pro zdůraznění slov, či k vyznačení přímých řečí (spolu s uvozovkami, samozřejmě), tučný řez či podtržení používej jen zřídka pro speciální účely jako jsou vložené pasáže (citace dopisů, čtení nápisů v příběhu, texty billboardů apod.) nebo uvedení místa a času následujícího děje (př. "Poblíž Hotel Plaza, Stockholm, v pravé poledne"), centrování se hodí pro oddělovače úseků textu (známé ***), hlavní text zarovnávej do bloku
 • ke každé povídce je třeba vybrat její vlastnosti/tagy - jsou tytéž jako ve filtrování, k němuž také slouží; nejsi-li si s nějakou položkou jistý, nevyplňuj ji a nech to na editorovi
 • úryvek slouží k citaci zajímavé, přitažlivé části textu (krátkého odstavec), která se bude zobrazovat při výpisu povídek a měla by čtenářům rychle přiblížit, čemu se povídka bude věnovat a co mají čekat
 • text je možné doplnit zprávou pro editora s poznámkami či prosbou o pomoc

Po odeslání textu už nezbývá než si počkat na reakci redaktorů. V případě problémů je můžeš kontaktovat.

2. Krok: reakce editora a tvůj postoj

Obvykle se do dvou týdnů poté objeví odpověď na mailu, stejně jako na stránkách po přihlášení.

 • Nemá-li editor žádné připomínky a nijak do povídky nezasahoval (případně opravil několik gramatických chyb), je povídka již publikována a zpráva je jen informativní. Tímto vše zdárně končí.
 • Pokud byl editor nucen udělat nějaké změny menšího rozsahu (hlavně jde o přeformátování, zásahy do struktury řádkování, úprava odstavců apod.), je na tobě, zda změny autorizuješ a umožníš publikaci v tomto stavu. Není-li tomu tak, musíš se s editorem domluvit jinak.
 • Může se stát, že z nějakého důvodu editorovi text nevyhovuje a doporučí ti jeho úpravu či dokonce přepsání jeho částí. Důvodem bývá množství gramatických a stylistických chyb, velmi nevzhledné formátování, nebo problémy s dějovou složkou povídky či porušení pravidel serveru. Text k další editaci najdeš na stránce po přihlášení a měl bys jej upravit podle návrhů co nejdříve, dokud si editor pamatuje, v čem spočívaly jeho výhrady. Po odeslání změněného textu pokračuje proces znovu.
 • Zřídka a v opodstatněných případech se editor může vyjádřit k úplnému zavržení textu, pokud nabyl dojmu, že je již neupravitelný a problémy jsou velmi obecného charakteru. Příklad si jistě umíš představit sám. Autor se ale nemusí zaleknout a nevzdávat se a přijít s povídkou novou.

Komunikace s editorem ohledně konkrétní povídky probíhá prostřednictvím kolonky "poznámka" v editaci povídky. Text v poli se nevymazává, ale odpovědi a reakce se píšou za něj.