Romány

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace8. 12. 2022
Počet zobrazení415×
Hodnocení4.73
Počet komentářů4

Na schodišti potkal jednoho z chlapců z hradiště, co budou topit místo Hanka a Čeňka. Vrátil se nahoru. U vědra s vodou uviděl konečně Davida. Odmotával poslední lokty černého sukna. Byl asi stejně vysoký, velmi štíhlý, ale nikoliv vyzáblý. Celé jeho tělo bylo seskupením svalů. Při každém sebenepatrnějším pohybu se vše na něm rozehrálo, jak struny na loutně. Připomněl mu olympijské běžce na staré řecké amfoře. Nádherné tělo. A rozhodně netrpěl žádným studem. Odložil smotanou látku. Aniž by si zakryl své přirození rukou, uklonil se a usmál.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace1. 12. 2022
Počet zobrazení871×
Hodnocení4.85
Počet komentářů4

„Buď pozdraven, můj pane, i ty Jakube. Děkuji za vaši návštěvu. Zrudly jeřabiny, nahoře už napadl první sníh. Rozpustil se, pravda, ale všechno nasvědčuje, že bude krutá zima. Tak je tomu vždy, když se urodí nebývale lesních plodů. Je hodně jeleních soubojů. Všechna zvěř má mnohem hustší srst. Veverky si budují mnoho skrýší potravy. Jedle i smrky jsou obaleny šiškami. Vaše výprava k abatyši Hildegardě bude mít těžký návrat. Všechno bude jinak.“

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace24. 11. 2022
Počet zobrazení1030×
Hodnocení4.86
Počet komentářů1

Přistoupil k němu, vzal ho do náruče a vystoupil s ním po několika dřevěných schůdcích ke kádi. Pomalu ho spouštěl do vody, aby se pak sám přehoupl přes okraj jako bůh Pokušení. Všechny výhrady, pochyby, obavy mizely s prvními něžnými doteky. Čeněk ucítil Johanovy plné rty i jazyk pronikající do jeho úst. Zcela se poddal jeho vůli. Pak si ho otočil a pozvedl. Z malé poličky na kraji vědra vzal mýdlo a krouživými pohyby umýval jeho záda.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace17. 11. 2022
Počet zobrazení1033×
Hodnocení4.83
Počet komentářů9

Matěj se Simonem si nechali přinést káď ke koupání. Zítra navštíví saunu. Parní lázně, to měli už staří Římané, říkal Simon. Matěj nachystal víno, medovinu i kus pečeně. Přišel Hanek s Čeňkem. Předchozí popíjení jim dodalo odvahy. Káď byla přece jen malá. U Simona se vystřídali. Užíval si mladá a pružná těla. Omýval je, hladil a líbal. Matěj s Hankem vyzvedli Čeňka na okraj nad vodu.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace10. 11. 2022
Počet zobrazení1076×
Hodnocení4.85
Počet komentářů7

Lukáš vyndal z vaku zvlášť voňavý olejíček ze Simonových zásob. Jakub si klekl. Oba jej laskali na krásně tvarovaných půlkách jeho zadečku. Lukáš ho převrátil na bok. Vklouzl do milované štěrbinky bez sebemenšího odporu. To už Martin zaujal opačnou polohu vedle Jakuba. Ten si ho hned přitáhl, aby si vzájemně posloužili. Lukáš zrychloval a přirážel do hedvábného zadečku. Vzpomněl si na jejich první milování. Jak byl Jakub vyděšený, strachoval se, aby mu Martin neublížil. A dnes? To roztomilé mládě by se milovalo celou noc. Ještě trochu, žadonil, když už oba nemohli.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace3. 11. 2022
Počet zobrazení1059×
Hodnocení4.86
Počet komentářů2

Stejnou truhličku otvíral za zdí i Matěj. Čeněk s Hankem přišli od Aurory. „Vyzkoušíme dárek od Simona?“ „Myslíš, pane, že nám ta věc neublíží?“ ptal se s obavami Čeněk. „Nebuďte strašpytli, zkusím to sám.“ Otřel dildo, nanesl olejíček, pomalu začal zasouvat. Bylo o něco větší než penis Simona a chlapců. Zvláštní chladivý tlak. Jeho tělo se mu pomalu přizpůsobovalo. Chlapci se tvářili zděšeně.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace27. 10. 2022
Počet zobrazení1073×
Hodnocení4.93
Počet komentářů8

Martin klečel u něj. Vyhrnul jeho košili, sevřel rukou topořící penis. Obkroužil jazykem žalud, jemně ho stiskl zuby. Jeho ruce sjely až ke kolenům. Vnitřní stranou stehen stoupaly k bokům, aby se spojily v proláklině půlek. Vnímal tlak, záchvěvy i prudké vyvrcholení, Lukášovy tlumené výkřiky. Miloval střídání rolí, stejně jako on. Teď už se jeho napjaté tělo uvolňovalo, rozechvělé nadcházející slastí. Lukáš mu vše vracel, s vášnivostí i něhou.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace20. 10. 2022
Počet zobrazení1055×
Hodnocení4.88
Počet komentářů3

Shodil oblečení a sedl si k Simonovi do vody. Byla příjemná, jen jeho čerstvě zhojené rány v ní zčervenaly. Simon objal jeho ramena a přitáhl si ho k sobě. Tenhle chlapec miluje předehry stejně jako Lukáš. A jeho neustálý úsměv, jako by patřil k jeho tělu. Nad pravým okem má malé mateřské znaménko. Jako hvězdičku, Auroru. Je tu samá Jitřenka. Začal líbat Matějův krk. A on bříšky svých prstů jemně masíroval jeho. Pak si nadzvedl tak drahé mu tělo a nosem dráždil Matějovy bradavky. Přidal jazyk. Voda voněla jak rozkvetlá louka. Oba byli šťastní, je zapotřebí užít si lásky. Za pár dnů přijde loučení.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace13. 10. 2022
Počet zobrazení1053×
Hodnocení4.88
Počet komentářů8

Když chlapci dojeli na malou náves, viděli sice malé dřevěné pódium z několika koz a prken, ale žádné kejklíře. Na něm byla kláda a v ní dva mladíci. V kládě ruce a hlavy, nohy přivázané provazy. Nad nimi pacholek s důtkami. Vedle starší muž v kožené čapce, na koni, zřejmě zdejší majitel tvrze. U odsouzených mnich v sutaně převázané provazem, v ruce kříž. „Co udělali ti chlapci, čím se provinili, že je chcete bičovat!“ vykřikl Martin. Staré jizvy zabolely. „Jsou posedlí ďáblem. Propadli sodomii. Nakazili by i ostatní. Začni s bičováním!“ sípal mnich a kynul pacholkovi.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace6. 10. 2022
Počet zobrazení1077×
Hodnocení4.77
Počet komentářů11

Nahoře Jakub s Martinem nakládali do kamen polena. Noci byly ještě studené a kamenné zdi chladné. „Až budete hotovi, přijďte ke mně.“ Skoro mu selhával hlas. „Ano, pane.“ Oba hoši byli trochu vyděšení. Na stole připravil loučky. Ke džbánku dvě sklenice. Když přišli, vyzval je, aby zaujali místo naproti němu. Vyndal zátku a nalil do obou sklenic rudou, hustou tekutinu, vonící mařínkou a medem. „Já,“ opět nebyl schopný mluvit. „Mám vás oba rád, ale měl bych si vybrat jednoho z vás.“

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace29. 9. 2022
Počet zobrazení1095×
Hodnocení4.77
Počet komentářů7

Teď je Lukáš na svém hradě, nemůže spát, touží po lásce, která se mu nabízí. Jen je jí najednou až příliš. Koho si zvolit? Cítil, jak bude zima krutá. Mrazy i nadcházejícím rozhodnutím. Nebo se objeví ještě někdo třetí? Prošel na chodbu, minul spícího Jakuba. V ruce nesl malou olejovou lampičku s držadlem. Pocítil prudký závan zimy. Začalo naplno mrznout. Viděl, že Martin zřejmě zatáhl závěs na okně, kudy vytahovali dřevo. I přes závěs výklenku prevétu byla silná kožešina. Otevřely se dveře. Vyšel Martin s Aurou.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace22. 9. 2022
Počet zobrazení1097×
Hodnocení4.76
Počet komentářů10

Vždyť tu má své učence. Hvězdář, stavitel, doktor, všichni mají nejlepší vzdělání. Vahe s Magarem ho naučí jízdě na koni, zacházet se zbraněmi a on ho naučí lásce. Bude-li Jakub chtít. Bože, o čem tu přemýšlí. Jak by nechtěl. Je přece prostým vesničanem, jeho, zaplatil i za něj. Přesto věděl, že si ho nevezme proti vůli. Pomalu si bude zvykat. Tak, aby chtěl i on sám.

 • Max Remotus
Stylromantika
Datum publikace15. 9. 2022
Počet zobrazení1108×
Hodnocení4.73
Počet komentářů12

„Tak to bude po tři roky náš nový domov,“ usmál se mladík. Jen v myšlenkách byl stále u toho chlapce a jeho psa. „Náš hrad Zvon,“ dodal jeho společník. Pomalu sjížděli neposkvrněným sněhem po cestě ke hradu, zatímco konec karavany byl ještě v lese.